Förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (28 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Bråkenhielm Catharina S Ordförande 1
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ledamot 2
Hutter Alexander S Ledamot 3
Buhr Ulla S Ledamot 4
Arnell Anders M Förste vice ordförande 5
Bengtsson Håkan M Ledamot 6
Relfsson Michael FO Ledamot 7
Almroth Veronica L Ledamot 8
Larsson Lars C Andre vice ordförande 9
Sörkvist Maria C Ledamot 10
Reteike Martin MP Ledamot 11
Sörvik Rolf V Ledamot 12
Oscarsson Martin SD Ledamot 13
Kvorning Kaj - Ledamot 14
Hansson Roger S Ersättare 15
Skoglund Eva S Ersättare 16
Östling Elsie-Marie S Ersättare 17
Talje Hilden M Ersättare 18
Kolni Anne M Ersättare 19
Larsson Robert M Ersättare 20
Wingård Anders FO Ersättare 21
Gustafsson Susanne L Ersättare 22
Peterson Daniel C Ersättare 23
Kihl Kent KD Ersättare 24
Kedbäck Ulla MP Ersättare 25
Sjölinder Ulf KD Ersättare 26
Dyfverman Maritha - Ersättare 27
Warnesjö Ronny - Ersättare 28