Förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (27 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Sörkvist Maria C Ledamot 10
Kedbäck Ulla MP Ersättare 25
Hutter Alexander S Ledamot 3
Kihl Kent KD Ersättare 24
Almroth Veronica L Ledamot 8
Kolni Anne M Ersättare 19
Reteike Martin MP Ledamot 11
Bengtsson Håkan M Ledamot 6
Dyfverman Maritha - Ersättare 27
Buhr Ulla S Ledamot 4
Relfsson Michael FO Ledamot 7
Skoglund Eva S Ersättare 16
Sörvik Rolf V Ledamot 12
Sjölinder Ulf KD Ersättare 26
Talje Hilden M Ersättare 18
Kvorning Kaj - Ledamot 14
Larsson Robert M Ersättare 20
Oscarsson Martin SD Ledamot 13
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ledamot 2
Gustafsson Susanne L Ersättare 22
Östling Elsie-Marie S Ersättare 17
Peterson Daniel C Ersättare 23
Warnesjö Ronny - Ersättare 28
Larsson Lars C Andre vice ordförande 9
Arnell Anders M Förste vice ordförande 5
Wingård Anders FO Ersättare 21
Bråkenhielm Catharina S Ordförande 1