Förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (28 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Peterson Daniel C Ersättare 23
Reteike Martin MP Ledamot 11
Larsson Robert M Ersättare 20
Hutter Alexander S Ledamot 3
Sörvik Rolf V Ledamot 12
Skoglund Eva S Ersättare 16
Oscarsson Martin SD Ledamot 13
Salmonson Olsvik Ina M Ersättare 19
Gustafsson Susanne L Ersättare 22
Dyfverman Maritha - Ersättare 27
Kedbäck Ulla MP Ersättare 25
Almroth Veronica L Ledamot 8
Sörkvist Maria C Ledamot 10
Kvorning Kaj - Ledamot 14
Bengtsson Håkan M Ledamot 6
Karlsson Göran S Ersättare 15
Buhr Ulla S Ledamot 4
Warnesjö Ronny - Ersättare 28
Larsson Lars C Andre vice ordförande 9
Kihl Kent KD Ersättare 24
Sjölinder Ulf KD Ersättare 26
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ledamot 2
Talje Hilden M Ersättare 18
Relfsson Michael FO Ledamot 7
Arnell Anders M Förste vice ordförande 5
Wingård Anders FO Ersättare 21
Östling Elsie-Marie S Ersättare 17
Bråkenhielm Catharina S Ordförande 1