Förtroendevalda

Göran Karlsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
goran.karlsson@orust.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-03 2026-12-31
Utskottet för samhällsutveckling Ledamot 2023-01-03 2026-12-31
Arvodesberedningen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-11-18
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-16 2026-10-15