Förtroendevalda

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-11-18

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Bråkenhielm Catharina Socialdemokraterna Ordförande 1
Andrén-Karlsson Britt-Marie Socialdemokraterna Ledamot 2
Arnell Anders Moderaterna Ledamot 3
Larsson Lars Centerpartiet Vice ordförande 4
Relfsson Michael Folkviljan Orust Ledamot 5
Karlsson Göran Socialdemokraterna Ersättare 6
Almroth Veronica Liberalerna Ersättare 7
Bengtsson Håkan Moderaterna Ersättare 8
Sörvik Rolf Vänsterpartiet Ersättare 9
Sjölinder Ulf Kristdemokraterna Ersättare 10