Förtroendevalda

Rolf Sörvik (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-802610 (mobil)

Postadress:
Bro 417 474 92 Ellös
(bostad)

E-post:
rolf.sorvik@orust.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Utskottet för samhällsutveckling Vice ordförande 2023-01-03 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-16 2026-10-15
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-11-18
Gruppledare/Ordförande Gruppledare 2023-01-01 2026-12-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-03 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31