Förtroendevalda

Utskottet för samhällsutveckling

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för kommunal samhällsutveckling inom områden som renhållning, kommunal mark, näringsliv och kultur. En del ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Arnell Anders Moderaterna Ordförande 1
Karlsson Göran Socialdemokraterna Ledamot 2
Andrén-Karlsson Britt-Marie Socialdemokraterna Ledamot 3
Relfsson Michael Folkviljan Orust Ledamot 4
Sörvik Rolf Vänsterpartiet Vice ordförande 5
Hutter Alexander Socialdemokraterna Ersättare 6
Talje Ingemar Moderaterna Ersättare 7
Peterson Daniel Centerpartiet Ersättare 8