Förtroendevalda

Anders Arnell (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-321741 (mobil)

Telefon:
0304-334710 (arbete)

Postadress:
Lavön 804 474 92 Ellös
(bostad)

E-post:
anders.arnell@orust.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Förste vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-03 2026-12-31
Utskottet för samhällsutveckling Ordförande 2023-01-03 2026-12-31
Gruppledare/Ordförande Gruppledare 2023-01-01 2026-12-17
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-11-18
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-16 2026-10-15