Förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen och ansvarar för frågor inom områdena centrala ekonomi, administrativ samordning, räddningstjänst och övergripande personalpolitik.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Bråkenhielm Catharina Socialdemokraterna Ordförande 1
Arnell Anders Moderaterna Ledamot 2
Andrén-Karlsson Britt-Marie Socialdemokraterna Ledamot 3
Larsson Lars Centerpartiet Vice ordförande 4
Relfsson Michael Folkviljan Orust Ledamot 5
Karlsson Göran Socialdemokraterna Ersättare 6
Bengtsson Håkan Moderaterna Ersättare 7
Almroth Veronica Liberalerna Ersättare 8
Sörvik Rolf Vänsterpartiet Ersättare 9
Sjölinder Ulf Kristdemokraterna Ersättare 10