Förtroendevalda

Ina Salmonson Olsvik (M)

Kontaktinformation

E-post:
ina.salmonsonolsvik@orust.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndarnämnden Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Utskottet för omsorg Ersättare 2023-01-03 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-16 2026-10-15