Förtroendevalda

Utskottet för omsorg

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör omsorg. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Andrén-Karlsson Britt-Marie Socialdemokraterna Ordförande 1
Patriksson Glenn Socialdemokraterna Ledamot 2
Bäckberg Linus Moderaterna Ledamot 3
Sörkvist Maria Centerpartiet Vice ordförande 4
Sjölinder Ulf Kristdemokraterna Ledamot 5
Skoglund Eva Socialdemokraterna Ersättare 6
Salmonson Olsvik Ina Moderaterna Ersättare 7
Norberg Pilhem Elise Vänsterpartiet Ersättare 8