Förtroendevalda

Socialdemokraterna (S)

Antal personer (21 st)

Efternamn Förnamn
Nielsen Jörgen
Skoglund Eva
Heimburger Inger
Stahlin Ulrika
Karlsson Göran
Bråkenhielm Catharina
Andrén-Karlsson Britt-Marie
Olofsson Anki
Melin Agneta
Buhr Lars-Olov
Gunnarsson Marlene
Wessberg Hans
Hutter Alexander
Petersson Anne-Marie
Östling Elsie-Marie
Höber Hans-Åke
Carlsson Ruben
Vendel Morgan
Stake Catharina
Patriksson Glenn
Buhr Ulla