Förtroendevalda

Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden är kommunal myndighet som har kontroll och tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Salmonson Olsvik Ina Moderaterna Vice ordförande 1
Tenghede Anders Vänsterpartiet Ersättare 2