Förtroendevalda

Sverigedemokraterna (SD)

Antal personer (9 st)

Efternamn Förnamn
Kjellsson Uno
Gunnarsson Aune Johan
Gustafsson Per-Olof
Hanström Lise-Lotte
Kinle Lisa
Oscarsson Martin
Kinle Leif
Fransson Anders
Johansson Håkan