Förtroendevalda

Utskottet för samhällsutveckling

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för kommunal samhällsutveckling inom områden som renhållning, kommunal mark, näringsliv och kultur. En del ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Relfsson Michael FO Ledamot 4
Bengtsson Håkan M Ersättare 7
Arnell Anders M Ordförande 3
Peterson Daniel C Ersättare 9
Sörvik Rolf V Vice ordförande 5
Kedbäck Ulla MP Ersättare 8
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ersättare 6
Buhr Ulla S Ledamot 1