Förtroendevalda

Utskottet för samhällsutveckling

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för kommunal samhällsutveckling inom områden som renhållning, kommunal mark, näringsliv och kultur. En del ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (9 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Peterson Daniel C Ersättare 9
Bengtsson Håkan M Ersättare 7
Arnell Anders M Ordförande 3
Relfsson Michael FO Ledamot 4
Buhr Ulla S Ledamot 1
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ersättare 6
Sörvik Rolf V Vice ordförande 5
Karlsson Göran S Ledamot 2
Kedbäck Ulla MP Ersättare 8