Förtroendevalda

Anders Arnell (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-321741 (mobil)
0304-334710 (arbete)

Postadress:
Lavön 804 474 92 Ellös
(bostad)

E-post:
anders.arnell@orust.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare/Ordförande Gruppledare 2022-09-15 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-16 2026-10-15
Kommunstyrelsen Förste vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-02-14 2022-12-31
Utskottet för samhällsutveckling Ordförande 2019-01-01 2022-12-31