Förtroendevalda

Anders Arnell (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-321741 (mobil)
0304-334710 (arbete)

Postadress:
Lavön 804 474 92 Ellös
(bostad)

E-post:
anders.arnell@orust.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen Förste vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-02-14 - 2022-12-31
Utskottet för samhällsutveckling Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31