Förtroendevalda

Alexander Hutter (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0761-647343 (mobil)

E-post:
alexander.hutter@orust.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-16 2026-10-15
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-02-14 2022-12-31
Utskottet för lärande Ledamot 2019-01-01 2022-12-31