Förtroendevalda

Utskottet för omsorg

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör omsorg. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Skoglund Eva S Ersättare 4
Wingård Anders FO Ersättare 5
Gustafsson Susanne L Ledamot 7
Talje Hilden M Ledamot 2
Sörkvist Maria C Vice ordförande 3
Sjölinder Ulf KD Ledamot 8
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ordförande 1
Kedbäck Ulla MP Ersättare 6