Förtroendevalda

Anders Tenghede (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0725-178329 (mobil)

E-post:
anders.tenghede@orust.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2020-11-12 - 2022-12-31