Förtroendevalda

Utskottet för lärande

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör lärande. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Relfsson Michael FO Ersättare 6
Reteike Martin MP Vice ordförande 4
Sörkvist Maria C Ersättare 8
Hutter Alexander S Ledamot 2
Larsson Robert M Ledamot 3
Östling Elsie-Marie S Ersättare 7
Almroth Veronica L Ordförande 1
Peterson Daniel C Ledamot 5