Förtroendevalda

Revisorer

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Revisionen är vår demokratiska kontrollmyndighet. Revisionen granskar och utvärderar årligen verksamheten i kommunens styrelser, nämnder och stiftelser.

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Höber Hans-Åke Socialdemokraterna Revisor 1
Carlsson Ruben Socialdemokraterna Revisor 2
Kjellberg Jan W Moderaterna Vice ordförande 3
Carlsson Stefan Kristdemokraterna Revisor 4
Staf Elisabet Miljöpartiet Ordförande 5