Förtroendevalda

Folkhälsorådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Rådet har som mål att säkerställa goda levnadsvillkor och välfärd som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Folkhälsorådet är även det brottsförebyggande rådet.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (1 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Bråkenhielm Catharina Socialdemokraterna Ordförande 1