Förtroendevalda

Utskott och beredningar (4 st)

Utskotten förbereder, beslutar och ansvarar för områdena lärande, omsorg och samhällsutveckling. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.