Förtroendevalda hos oss.

Utskott och beredningar (4 st)

Utskotten förbereder, beslutar och ansvarar för områdena lärande, omsorg och samhällsutveckling. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utskottet för lärande
Utskottet för omsorg
Utskottet för samhällsutveckling