Förtroendevalda hos oss.

Utskottet för samhällsutveckling

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för kommunal samhällsutveckling inom områden som renhållning, kommunal mark, näringsliv och kultur. En del ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Arnell Anders M Ordförande 1
Relfsson Michael FO Ledamot 2
Buhr Ulla S Ledamot 3
Hansson Roger S Ledamot 4
Sörvik Rolf V Vice ordförande 5
Bengtsson Håkan M Ersättare 6
Nordqvist Kia MP Ersättare 7
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ersättare 8