Förtroendevalda

Utskottet för omsorg

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör omsorg. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ordförande 1
Talje Hilden M Ledamot 2
Sörkvist Maria C Vice ordförande 3
Skoglund Eva S Ersättare 4
Pernervik Hans FO Ersättare 5
Reteike Martin MP Ersättare 6
Gustafsson Susanne L Ledamot 7
Marcelind Ragnwi KD Ledamot 8