Förtroendevalda hos oss.

Utskottet för lärande

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör lärande. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Svensson Kristina MP Ordförande 1
Almroth Veronica L Vice ordförande 2
Hutter Alexander S Ledamot 3
Sörkvist Maria C Ledamot 4
Östling Elsie-Marie S Ledamot 5
Relfsson Michael FO Ersättare 6
Larsson Lars C Ersättare 7
Larsson Robert M Ersättare 8