Förtroendevalda hos oss.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (28 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Bråkenhielm Catharina S Ordförande 1
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ledamot 2
Hutter Alexander S Ledamot 3
Buhr Ulla S Ledamot 4
Arnell Anders M Förste vice ordförande 5
Relfsson Michael FO Ledamot 6
Almroth Veronica L Ledamot 7
Larsson Lars C Andre vice ordförande 8
Sörkvist Maria C Ledamot 9
Nordqvist Kia MP Ledamot 10
Sörvik Rolf V Ledamot 11
Hansson Roger S Ersättare 12
Skoglund Eva S Ersättare 13
Talje Hilden M Ersättare 14
Kolni Anne M Ersättare 15
Larsson Robert M Ersättare 16
Pernervik Hans FO Ersättare 17
Peterson Daniel C Ersättare 18
Andersson Kajsa-Karin KD Ersättare 19
Reteike Martin MP Ersättare 20
Johansson Håkan SD Ersättare 21
Bengtsson Håkan M Ledamot 22
Östling Elsie-Marie S Ersättare 23
Kinle Leif SD Ledamot 24
Gustafsson Susanne L Ersättare 25
Marcelind Ragnwi KD Ersättare 26
Kvorning Kaj SD Ledamot 27
Dyfverman Maritha SD Ersättare 28