Förtroendevalda hos oss.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Gadde Kerstin S Ordförande 1
Olsson Bertil S Ledamot 2
Hutter Alexander S Ledamot 3
Sörkvist Maria C Ledamot 4
Hellekant Christer MP Ledamot 5
Relfsson Michael FO Ledamot 6
Janson Lena V Ledamot 7
Pettersson Hans M Andre vice ordförande 8
Arnell Anders M Ledamot 9
Almroth Veronica L Ledamot 10
Sjölinder Ulf L Ledamot 11
Lebeck Magnus SD Ledamot 12
Östling Elsie-Marie S Ersättare 13
Skoglund Eva S Ersättare 14
Larsson Lars C Förste vice ordförande 15
Kedbäck Ulla MP Ersättare 16
Svensson Kristina MP Ersättare 17
Olsson Bengt OP Ersättare 18
Tenghede Anders V Ersättare 19
Larsson Robert M Ersättare 20
Gustavsson Jan L Ersättare 21
Andersson Kajsa-Karin KD Ersättare 22
Stengavel Fredrik SD Ersättare 23
Arff Lisbeth M Ersättare 24
Peterson Daniel C Ersättare 25
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ersättare 26