Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Länkar:
Kallelser, handlingar och protokoll

Uppdrag (28 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Bråkenhielm Catharina S Ordförande 1
Andrén-Karlsson Britt-Marie S Ledamot 2
Hutter Alexander S Ledamot 3
Buhr Ulla S Ledamot 4
Arnell Anders M Förste vice ordförande 5
Relfsson Michael FO Ledamot 6
Almroth Veronica L Ledamot 7
Larsson Lars C Andre vice ordförande 8
Sörkvist Maria C Ledamot 9
Nordqvist Kia MP Ledamot 10
Sörvik Rolf V Ledamot 11
Hansson Roger S Ersättare 12
Skoglund Eva S Ersättare 13
Talje Hilden M Ersättare 14
Kolni Anne M Ersättare 15
Larsson Robert M Ersättare 16
Pernervik Hans FO Ersättare 17
Peterson Daniel C Ersättare 18
Reteike Martin MP Ersättare 19
Johansson Håkan SD Ersättare 20
Bengtsson Håkan M Ledamot 21
Östling Elsie-Marie S Ersättare 22
Kinle Leif SD Ledamot 23
Gustafsson Susanne L Ersättare 24
Marcelind Ragnwi KD Ersättare 25
Kvorning Kaj SD Ledamot 26
Dyfverman Maritha SD Ersättare 27
Kihl Kent KD Ersättare 28